DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BELİRTİLERİ

Amerika Psikiyatri Birliğinin tanımlanmasına göre, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHP), bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve istekleri erteleyememe ile kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur.

Bu bozukluğun 3 temel belirtisi vardır.

 1. Dikkat eksikliği
 2. Aşırı hareketlilik
 3. Dürtüsellik

Dikkat eksikliği, dikkat süresinin ve yoğunluğunun kişini yaşına göre olması gerekenden az olmasıdır. Dikkatin belirli bir noktaya toplanamaması ve kolayca dağılması, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme, dikkatsizce hatalar yapma gibi belirtilerle kendini gösterir.

anne babaların çocuklarında aşağıda sayacağımız özellikler varsa mutlaka uzmana götürmeliler.

 1. söylediklerim bir kulağından girip diğerinden çıkıyor
 2. sanki aklı hep başka yerde, çok dalgın
 3. bilgisayar başında saatlerce oturuyor ama ödev başında en çok 10 dakika
 4. çok sık eşya kaybediyor.

Öğretmenlerin dikkat etmesi gereken uyaranlar

 1. dersi dinlemiyor, sürekli etrafı ile ilgili ya da hayal kuruyor
 2. başladığı işi bitiremiyor
 3. sınavlarda dikkatsizce hatalar yapıyor
 4. soruları sonuna kadar okumadan yanıtlıyor
 5. ödev başında çok yavaş, 10 dakikalık işi 3-4 saatte bitiremiyor

Öğretmenler ve anneler yukarıda saydığımız özelliklerinden bir kaçını çocuğunuz sürekli yapıyorsa mutlaka bir psikiyatri servisinden destek almalısınız.