DİSLEKSİ DANIŞMANLIĞI

DANIŞMANLIK İÇERİĞİ:

  • Anne baba danışmanlığı
  • Okuma, yazman ve matematik becerisini geliştirme çalışması
  • ince ve kaba motor beceri yeteneğini geliştirme çalışması
  • Dil konuşma anlatma ve dinleme becerilerini geliştirme çalışması
  • Akıl yürütme neden sonuç ilişkisi kurabilme becerisini geliştirme çalışması
  • Planlama, organizasyon ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme
  • Duygusal algı ve entegrasyon becerilerini geliştirme egzersiz çalışması
  • Strateji becerisi geliştirme egzersiz çalışması
  • Sağ ve sol beyni aynı anda kullanma becerisini geliştirme egzersizi