OKULDA DİSLEKSİ

DİSLEKSİDE OKUL-AİLE İLİŞKİSİ

Ülkemizde yaşıtlarından farklı gelişim gösteren öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca yönetmenliklerle ve genelgelerle eğitim-öğretim alt yapısı oluşturulmuştur.

Disleksili öğrencilerin eğitim hayatlarına duygusal olarak zedelenmeden, öğrenme motivasyonlarını ve kendilerine güvenlerini kaybetmeden, benlik saygılarını yitirmeden başarılı ve mutlu bir şekilde sürdürebilmeleri okulda ve evde alınacak tedbirlerle sağlanacaktır. Bunun için de aile ve okulun sürekli ve tutarlı bir şekilde işbirliğine ihtiyacımız vardır.

Genellikle çocukları disleksili olan aileler bu sorunu kabul etmez ve sorunu çözmek yerine okulunu öğretmenlerini suçlar. Bu durum sorunu çözmek yerine sorunun daha da büyümesine sebep olur.