ÜSTÜN ZEKA BELİRTİLERİ

Üstün Zekalı İnsanlarda Görülen Bazı Erken Gelişim Özellikleri

 1. Erken yürüme
 2. Erken konuşma, erken gelişmiş dil becerisi, akranlarına göre zengin kelime bilgisi,
 3. Yüksek enerji ve hareket özelliği,
 4. Çok hızlı öğrenme, çabuk kavrama ve algılama,
 5. Güçlü merak duygusu ve öğrenme ilgisi,
 6. Okumaya, araştırmaya ve bilgiyi edinmeye karşı özel ve fazlaca ilgili olmak,
 7. Hafızanın güçlü olması, gelişmiş bellek,
 8. Çevresine, objelere, olaylara ve olgulara fazlaca duyarlılık,
 9. Bağımsızlık,
 10. Çok ve anlamlı sorular sorma,
 11. Gelişmiş bir sorumluluk duygusu,
 12. Üstün düzeyde performans zeka özelliği,
 13. Geniş hayal kurma gücü, ayrıntılara yoğunlaşma ve inceleme özelliği,
 14. Gelişmiş mizah duygusu,
 15. İlgisiz gibi görülen şeyler arasında ilişki kurabilme özelliği,
 16. Kendini rahat ifade edebilme,
 17. Her hangi bir alanda özel üstün yetenekli olmak (resim, müzik, spor, matematik,sosyal vb. gibi…),
 18. İletişimi başlatma ve sürdürebilme becerisi