Zeki Çocukla Üstün Zekalı Çocuk Arasındaki Farklar

         ZEKİ  ÜSTÜN ZEKALI 

  1. İlgilidir Oldukça fazla meraklıdır
  2. Yanıtları bilir /  Sorular sorar
  3. Sorular sorar / Sorular sorar
  4. Uyanıktır / Keskin gözlem yapar
  5. Verilen işi tamamlar / Projeler oluşturur
  6. İyi fikirleri vardır / Alışılmamış tuhaf fikirleri vardır
  7. Bilgileri özümser / Bilgileri manipüle eder
  8. Öğrenirken mutlu olur / Öğrenirken oldukça eleştireldir
  9. Kolaylıkla öğrenir / Verilenleri zaten bilmektedir
  10. Akranlarıyla olmaktan hoşlanır / Büyük sınıflardaki öğrencileri ya da yetişkinleri tercih eder