Üstün Zeka

ÜSTÜN ZEKA

Üstün zeka belirtileri nedir? Çocukta üstün zeka kaç IQ? WISC 4 zeka testi nedir? Zeka testi uygulayan merkezler nerede? Üstün zekalı çocuk kime denir? Üstün zekalı genç nasıl anlaşılır? Üstün yetenekli çocuğun özellikleri nelerdir? Çocuğun zeki olup olmadığı nasıl anlaşılır? Tüm bu ve benzeri soruların cevaplarını birlikte inceleyeceğiz. Çocuğunuzun üstün yetenekli olup olmadığını değerlendirme sürecinde yer alan birkaç adım vardır. Yerel üstün yetenekliler okullarındaki eğitim uzmanları, ilk adımın çocuğunuzun üstün yetenekli çocuklarla uğraşma konusunda deneyimli bir uzman tarafından değerlendirilmesidir. Bu süreçte çocuğunuzun IQ’sunu belirlemek için bir dizi test uygulanır. Genel olarak 130 ve üzeri bir IQ’nun üstün zeka gösterdiği kabul edilir. İnsanlar yüksek bir IQ’ya sahip olduklarını söylediğinde, bu genellikle tanınan bir IQ testinin sonuçlarına dayanır. En yaygın kullanılanları Wechsler ve Stanford-Binet’tir. Wechsler, genel halk için çalışmak üzere tasarlanmıştır.  Ortalama zeka puanı 100 olduğu düşünüldüğünde, normalde IQ’su 70 ile 130 arasında olan kişiler toplumun genelini oluşturur. Wisc 4 zeka testi, Türkiye’de yaşayan çocukların düzeylerine göre indekslenmiş bir testtir. Üstün yetenekli çocuklar ve yetişkinler sıklıkla geniş bir ilgi alanına ve entelektüel meraka sahiptir. Çok sayıda ve çeşitli sorular sorarlar ve iyi ve mantıklı bir şekilde akıl yürütebilirler. Bu geniş ilgi alanının aksine, bilgin olarak bilinen kişidir. Bu tür insanlar, matematik veya müzik gibi bir ana alanda çok özel ve oldukça gelişmiş bir yetenek sergilerler. “Doyumsuz”, üstün yetenekli bir çocuğun öğrenme ihtiyaçlarını tanımlarken sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Doyumsuz bir merak ve öğrenme iştahına sahip olma eğilimindedirler. Kitaplardan etkilenirler ve çoğu zaman bir ebeveynin cevaplayamayacağı kadar çok soru sorarlar. Bazen neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden diye sorarlar. Dağınıklık onların dünyasının bir parçası olabilir. Herhangi bir çocuk gibi, gelişimi için onları çok fazla izlemelisiniz. Yetenekli genç bir çocukta neredeyse her zaman öğrenmeye büyük bir iştah görürsünüz. Eğer zamanında ve doğru tespit edilmezler ise, yeterli sulanmayan ve beslenmeyen bitkiler gibi, sahip oldukları potansiyelden uzak kalırlar. Egzersiz beden için neyse, okumak da zihin için odur. Ortalama olarak, son derece zeki çocuklar okumayı dört yaşından önce deşifre etmeye başlar. Çoğu çocuk bu dönüm noktasına ulaşmadan önce altı veya yedi yaşına yaklaşır. Okumanın birçok aşaması vardır ve çocuklar kendi başlarına okumaya başlamadan önce kelimeleri tanımayı ve anlamayı öğrenmelidir. Bazı çocuklar daha sonra okumanın zevkini keşfedebilir, ancak bir kez okumaya başladıklarında, zeki çocuklar genellikle bağımlı hale gelirler. WISC 4 testi ile üstün zeka belirtileri ölçülür. Açıkça, çocukların hem okulda hem de evde yeni bilgileri öğrenmesi ve tutması için iyi bir hafıza önemlidir. Çalışma belleği yalnızca öğrenmeyle değil, günlük etkinliklerde karar vermeyle de bağlantılıdır. Araştırmalar, iyi hafızaları olan çocukların yalan söylemekte de daha iyi olduğunu gösteriyor. Mükemmel işleyen bellek ile bir çok bilgiyi kolayca hatırlar ve işler.

Çocukta üstün zeka belirtileri olarak zaten bildikleri bir şeyi tekrar etmekten veya uygulamaktan hoşlanmazlar. Üstün yetenekli çocuklar keşfederek öğrenmeye eğilimlidirler ve zaten bildiklerinin üzerinden geçmekten hoşlanmazlar. Bu çocukların ezberci öğrenmeyi sevmemesi değildir. Örneğin, 3 yaşında alfabedeki sayıları ve harfleri öğrenmeyi severler. Ama 5 yaşında, bunlar anaokulunda tanıtıldığında, çocuk artık ilgilenmiyor çünkü onları zaten tanır. Uygulanan zeka testi ile üstün zeka belirtileri ölçülür.

Birinci sınıfta üstün yetenekli bir çocuğa çarpım tablosunu öğretirseniz, bu onun için bir meydan okuma olduğunda, bunu seve seve yapacaktır. Ancak, bunu bir tabloya bakabileceğini veya ekleyerek çözebileceğini anladığı zaman üçüncü sınıfa kadar beklerseniz, o zaman artık onu ezberlemek için zaman harcamak istemeyecektir. Bunun dahi çok zorlukla ve değerlendirme yetenekleriyle ilgisi vardır.

Algı derinliği, üstün zekalı çocuklarda gelişmiştir. Üstün yetenekli çocuklar dünyayı farklı bir şekilde görürler. Hayata ve deneyimlere alışılmadık bir bakış açısına sahiptirler ve etraflarında olup bitenleri ortalama bir çocuktan daha erken algılarlar. Anın ötesini görebilir, kalıpları tanıyabilir ve soyutlama ve problem çözme yeteneğine sahiptirler. Çocukta zeka testi nasıl yapıldığı hakkında bilgi şu linkte: Zeka Testi Nasıl Yapılır?

ÇOCUĞUN ÜSTÜN ZEKALI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

İnsanlarda özgünlüğü algılayabilirler ve sonuç olarak, genellikle erken yaşlarda büyük bir mizah anlayışına sahip olurlar. Üstün yetenekli çocuklar, başkalarına karşı şefkat duygusundan doğan bir adalet duygusu ve adalet ihtiyacı gösterme eğilimindedir. Bu adalet duygusu, diyelim ki yoksulluk hakkında bir hikaye olduğunda ve çocuk yoksullar ve yiyecek eksikliği hakkında ne söylediklerini anladığı zaman kendini göstermeye başlar. Bu durumun adaletsiz bir yönü olduğunu anlar ve tepki gösterirler. Araştırmacılara göre, atalarımızın en zekileri, sirkadyen günlük ritmi hedeflerine ulaşmak için bozabilme yeteneğini geliştirdi. Bu yüksek primatların zekası ile gerçekleşti. Bu özellik genetik olarak aktarıldı. Bu nedenle, bugün uyku düzeni ve ritmi bozuk çocuklar, daha zeki ataların daha zeki torunları olma olasılığı yüksektir. Yetenek ve üstün zeka belirtileri nasıl anlaşılır?

ÇOCUKTA ÜSTÜN ZEKA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Üstün zekalı insanlar genellikle daha zayıftır. Bilim insanları zeka ve  aşırı kilo arasındaki ilişkiyi incelemek için çeşitli çalışmalar yürüttüler. Çocuklar arasındaki zeka seviyesi ve vücut kitle indeksi ile zihin keskinliği arasındaki şüphe götürmez ilişki keşfedilmiştir. Bu bağı çeşitli faktörlerle açıklanmaktadır. Örneğin, obeziteden muzdarip olmayan çocukların daha sağlıklı olduklarına ve kendilerini kapsamlı gelişime adayabileceklerine inanılmaktadır. Ayrıca dış uyaran çeşitliliği, çocuğun zekasını geliştirmek için türlü fırsatlar sunmaktadır. Hangi test ile üstün zeka belirtileri ölçülür?

Üstün zeka Kaç IQ: üstün zeka belirtileri

Nörobilim araştırmaları uzun süredir zeka üzerinde çalışıyorlar. Sorunları çözmek, hayata uyum sağlamak ve hayatta ilerlemek için genel bir zihinsel kapasiteyi ölçmek için bir dizi test geliştirdiler. Bu zihinsel kapasiteye genel zeka deniliyor. Bu testler, zihinsel kapasitenizi başkalarıyla karşılaştıran, amaca yönelik olarak tanımlanmış bir ortalama 100 ile bir puan verir. Bu puana Zeka Katsayısı (IQ) denir. Çocuklarda zeka testi ölçümü için detaylı bilgi: Zeka Testi Merkezi Tipik olarak, tüm insanların %70’i 80-120 arasında bir IQ’ya sahip olduğu kabul edilmektedir. Tüm insanların yaklaşık %95’i 70-130 arasında bir IQ’ya sahiptir. Yüksek IQ’lu insanlar, hangi testin kullanıldığına bağlı olarak genellikle 130 IQ puanının üzerinde puan alırlar. Bu testlere göre dünyadaki en zeki %1’lik insanların IQ’su 145’in üzerinde. Yüksek IQ düzeyi, üstün zeka belirtileri gösterir.

Kristalize zeka nedir? Akıcı zeka nedir?

Üstün zekalı çocukta gelişmiş hafıza ve düşünme yeteneği vardır. Pek çok hafıza türü vardır ve tipik olarak bir kişinin çalışan hafızasını, şeyleri hatırlama erişimini ve esnekliğini ve bildirimsel hafızanın doğruluğunu ve güvenilirliğini gözlemleriz. Çalışan bellek, ipuçlarını hesaplama ve yönergeleri hatırlama gibi bilgileri zihinde tutar. Bir şeyleri hatırlamanın erişimi ve esnekliği, bir kişinin ne kadar kolay esnek düşünebildiği ve önceden öğrenilmiş bilgilere ne kadar kolay erişebildiği ile ilgilidir. Bildirimsel bellek, deneyimleri, gerçekleri ve önemsiz şeyleri hatırlama yeteneğimizi tanımlar. Bu bilgiyi hatırlamak genellikle kişinin akıllı ve iyi öğrenilmiş olduğu izlenimini yaratır. Bu 2 tür bellek, insanların yararlı, problem çözücü veya yenilikçi bir şekilde düşünmesine yardımcı olur. Bu 2 bellek çeşidinin yüksek verimli çalışması hem kristalize zekanın (bilgi) hem de akıcı zekanın (aktif düşünme) yüksekliğine işarettir.

Çocuğun zeka seviyesi nasıl ölçülür: üstün zeka belirtileri

Zeka testleri genellikle sözel yeteneği, akıl yürütme yeteneğini ve problem çözme yeteneğini ölçer. Bununla birlikte, birçok test, insanlardan kalıpları tahmin etmelerini isteyerek, dil kullanmadan akıl yürütme ve problem çözmeyi test ederek dilin etkisini ortadan kaldırmaya çalışır. Zekanın nasıl ölçüldüğüne bakılmaksızın, dil nasıl düşündüğümüz ve iletişim kurduğumuzda rol oynar. En azından yüzeysel olarak, açık sözlü olmak ve iyi konuşulmak genellikle bir kişinin iletişim sanatını öğrendiğini gösterir. Bu, birçok zeka türünü gösterir. Zeka, kısmen farklı şekillerde tanımlanıp ölçülebildiği için çalışmak zordur. Zekanın çoğu tanımı, deneyimlerden öğrenme ve değişen ortamlara uyum sağlama yeteneğini içerir. Zekanın unsurları akıl yürütme, planlama, problem çözme, soyut düşünme ve karmaşık fikirleri anlama becerisini içerir. Birçok çalışma, zeka bölümü (IQ) adı verilen bir zeka ölçüsüne dayanır. Zeka düzeyi oluşumunda hem çevresel hem de genetik faktörlerin rol oynadığı açıktır. Çocukta üstün zeka belirtileri nasıl anlaşılır?