DEHB Destek

DEHB DESTEK PROGRAMI

Önceliğimiz gelen danışanımızın ailesinden danışanla ilgili detaylı bilgi toplamak, Annenin hamilelik evresi, doğum öncesi ve sonrası yaşamış olduğu herhangi bir farklı durum olup olmadığı, okul öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşleri, aile hikayesinde DEHB teşhisi alan başkalarının olup olmadığı, daha önce destek alıp almadığı gibi konularda ailenin genel görüşü alınır. Daha önce teşhis almış ise tedavi sürecinin nasıl gittiği ve destek aldığı psikiyatri servisiyle iletişime geçilir.

Veli mülakatından sonra danışanımıza Sürdürülebilir dikkat testi olan MOXO testini uygularız. Uzmanımız gerek görürse CNS Vital Signs testini uygular. Test sonucu veli ile paylaşılır. Testler sonucunda danışanımızda Dikkat eksikliği olduğu sonucuna varılırsa veliye dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu hakkında detaylı bir sunum yapılır. Sürecin nasıl işleyeceği ve ne zaman biteceği hakkında detaylı bilgilendirilme yapılır.

AKADEMİK DESTEK PROGRAMI

 1. Yapılan test sonucuna göre kişiye özel bir program hazırlanır. Hazırlanan bu program yaklaşık 123000 uygulama içerinde yapay zeka marifetiyle çalışan Damla otomasyon programımız tarafından belirlenir. Veli ile yapılan görüşme sonucunda danışanımızın hangi gün ve saatte kurumda olmasına karar verilir ve program çalışmaya başlar. Programın içeriği ise,
 2. Sözel hafıza dikkat geliştiren uygulamalar
 3. Görsel hafıza dikkat geliştiren uygulamalar
 4. Sayısal hafıza dikkat geliştiren uygulamalar
 5. Sözel zeka dikkat geliştiren uygulamalar
 6. Görsel zeka dikkat geliştiren uygulamalar
 7. Sayısal zeka dikkat geliştiren uygulamalar
 8. Sözel muhakeme dikkat geliştiren uygulamalar
 9. Görsel muhakeme geliştiren uygulamalar
 10. Sayısal muhakeme geliştiren uygulamalar
 11. Karma uygulamalar
 12. Son Test

Son teste göre danışanımızda herhangi bir problem tespit edildiğinde yeni uygulamalar ile süreç uzar. Kurumumuzda yapılan tüm çalışmalarda herhangi bir tanılama yapılmaz. ilaç veya cihaz kesinlikle kullanılmaz. Unutmayınız ki ilaçlı tedavi ve tanı koyma sadece çocuk ve ergen psikiyatri servisilerinde uygulanır. Başka hiçbir kurum tanılama ve farmakolojik tedavi uygulayamaz. Kurumumuz tanısı konmuş danışanların akademik gelişimine katkı sağlayacak uygulamalar yapar. Henüz tanılanmamış ancak kurumumuzda yapılan testler sonucunda DEHB şüphesi görülen danışanlarımız çocuk ve ergen psikiyatrisi olan hastaneye yönlendirilir.

KURUMUMUZDA ÇOCUĞA ÖZEL DESTEK PROGRAMI BELİRLENİR

Çocuğa özel destek ve danışmanlık programları. Bireysel destek hedefleri; Çocuğun kendisini her yönüyle tanıması. Olumlu ve güçlü özelliklerinin farkına varması. Özgüven kazanması. Çocuğun davranış kontrol becerilerini kazanması. Akademik sorunlar yaşayan çocukların ders çalışma becerilerini geliştirmek ve dikkat süresini. arttırmaya yönelik özel eğitim desteği alması da bireysel eğitimin bir parçasıdır.

ORTAMIN DÜZENLENMESİ KONUSUNDA VELİ BİLGİLENDİRİLİR

Dikkat sorunlarına yönelik düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapılır.

 1. Görsel dikkat için düzenlemeler
 2. İşitsel dikkat için öneriler
 3. Dokunsal dikkat için öneriler

Dağınıklık ve düzensizlik konusunda yapılabilecek düzenlemeler. Ortamın düzenlenmesi. Günlük programın planlanması. Zamanın planlanmasının yapılması için danışanımıza ve aileye destek programı uygulanır.

ANNE-BABA EĞİTİMLERİMİZ

1. Anne-Baba/Çocuk Etkileşim Terapisi (ABÇET) (Parent-Child Interaction Therapy-PCIT):

Davranış sorunları olan anaokulu çağındaki çocuklar için geliştirilmiş bir tekniktir. Bakım verenin ve çocuğun bir oyun odasında ve terapistin bir gözlem odasında olduğu süpervizyon seanslarıyla gerçekleştirilir. Uzman ebeveyni kulak içi dinleme cihazı vasıtasıyla yönlendirir.

ABÇET iki aşamada gerçekleştirilir.

İlk aşama ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkide sıcaklık oluşturmaya odaklanır. İkinci aşaması, çocuğu disipline etmek ve onun davranışlarını yönetmek için ebeveyni eğitmeye odaklanır.

2. İnanılmaz Yıllar Programı (İYP) (Incredible Years Program-IYP):

Temel hedefleri DEHB’li çocukların anne-babalarının DEHB’yi öğrenmeleri, çocuklarının dikkat ve odaklanmasını artırmak, istenmeyen davranışlarını azaltmak, duygu düzenleme becerilerini güçlendirmek, çevreyi yeniden düzenlemek, anında geribildirim vermek ve gelişimlerine uygun hedefler belirlemek için gerekli beceriler kazanmalarını sağlamaktır. Anne-baba/çocuk ilişkisini ve çocuğun anne-babasına bağlanmasını güçlendirmek, etkili sınır koyma, cezalandırıcı olmayan disiplin ve sistematik davranış planlarını iyileştirmek ve anne-babaların insan ilişkilerini ve destek kuvvetlerini güçlendirmektir. Programın çocuklar için oluşturduğu hedefler, arkadaş edinme ve okul kurallarını öğrenme, okulda elinden gelenin en iyisini yapmayı öğrenme, duyguları anlamayı ve keşfetmeyi öğrenme, problem çözme basamaklarını öğrenme, öfke kontrolünü öğrenme gibi sosyal becerileri içermektedir. Uzman aynı zamanda çocuğun öğretmeniyle de iletişime geçmelidir. Anne-baba, öğretmen veuzmanlar bu davranış planlarını geliştirmek, belirlenen hedefler konusunda işbirliği yapmak, stratejileri paylaşmak amacıyla 2-3 hafta aralarla bir araya gelmektedirler.

3. Olumlu Anne-Babalık Programı (OABP) (Positive Parenting of Program-Triple P):

Bu programın amacı çocuklarda davranış ve gelişim problemlerini kontrol altına alma yolu ile toplumda ebeveyn yetkinliğini teşvik etmek ve artırmak, otoriter ebeveynlik tutumlarının kullanmasını azaltmak, ebeveynlerin ebeveynlik sorunları ile ilgili iletişimini iyileştirmek, çocukların yetişmesi ile ilgili ebeveyn stresini azaltarak çocuk yetiştirmede ebeveynlerin özgüvenini artırmaktır Program her ailenin ve çocuğun aynı düzeyde davranışsal ve işlevsel problem yaşamadığı göz önünde bulundurularak beş farklı düzeyde tasarlanmıştır.


uzmana sor