Dil-Konuşma Destek

DAMLA BEYİN, DİL-KONUŞMA DESTEK PROGRAMI

1-Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozukluğunda Terapi Ne Kadar Sürer? Terapide Neler Yapılır?

Terapi süresi sorunun nedenine göre birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilmektedir. Konuşma gecikmesinin nedenleri belirlendikten sonra çocuğa özel bir çalışma programı hazırlanır. Çocukla yapılan çalışmaları ailenin gözlemesi sağlanarak aileye rehberlik yapılır. Çocukla ne tarz oyunlar oynanması gerektiği, nasıl oyun kurulacağı, birlikte kitap okuma, doğal dil öğretimi, fırsat öğretimi, çevresel düzenlemeler, akran etkileşimi, konuşma ihtiyacı yaratma gibi çeşitli konularda aileye bilgiler verilir ve çocukla uygulama yaptırılarak ailenin programı öğrenmesi sağlanır.

2-Artikülasyon Bozukluğunda Terapi Ne Kadar Sürer?

Terapi süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kişinin yaşı, problemin derecesi, ek başka sorunların olup olmaması, haftalık seans sayısı, kişinin terapide göstereceği performansa ve kişisel özelliklerine bağlı olarak terapi süresi farklılaşır. Terapi birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Artikülasyon terapisinde, çocuk haftada en az iki kez olmak üzere bir dil ve konuşma terapistine gider. Bu süre içersinde, dil ve konuşma terapistinin önceden hazırlamış olduğu program doğrultusunda çocukla çeşitli çalışmalar yapılır. Seansın bir kısmını çocukla evde çalışacak olan yetişkin izler ve ev ödevleri verilerek çalışma sonlandırılır. Her hafta çocuğun performansına göre yeni çalışmalar verilerek program tamamlanır.

3-Hızlı Konuşma (Cluttering / Takifemi )

Takifemi, konuşmanın ritminin sözcük ya da sözce tekrarları, uygun olmayan yerlerde duraklamalar, sözcük içindeki hecelerin yerlerinin değiştirilerek söylenmesi gibi düzensizlikler nedeniyle bozulmasıdır. Takifemisi olan kişiler çok hızlı konuşurlar ve genelde konuşmasındaki problemin farkında değilmiş gibi görünürler. Takifemesi olan kişiler, genellikle tek heceli ve kısa sözcüklerde tekrarlamalar yaparlar. Ancak kekemeliktekinden farklı olarak bu tekrarlamalarında herhangi bir zorlanma yoktur. Kekeme kişilerde olduğu gibi konuşmaktan kaçınmazlar. Bu kişilerde; yetersiz konsantrasyon, kısa dikkat süresi, algısal güçlükler, düşünmeden konuşma gibi özellikler görülebilir.Terapide, kişinin konuşma hızını yavaşlatmaya yönelik çalışmalar ya pılır. Terapide gösterdiği performansı diğer ortamlara genelleyebilmesi için başka çalışmalara da gereksinim duyulabilir.

4-Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dil ve Konuşma

Yaygın gelişimsel bozukluk tanısı alan çocukları zorlu ve çok yönlü bir eğitim programı bekler. Hiçbir terapi tek başına yeterli olmadığı için bu çocukların farklı uzmanların yürüteceği terapilere katılması ayrıca bir psikiyatrist tarafından verilecek ilaç tedavilerini alması uygundur. Bu terapi yöntemleri; özel eğitim terapisi, konuşma terapisi, fizyoterapi, iş-uğraşı terapisi (Occupational Therapy), duyu bütünlemesi, psikoterapi gibi genel başlıklarda toplanabilir. Yaygın gelişimsel çocuklar için geliştirilmiş olan TEACH, PECS, Flor Time vb. çeşitli eğitim yöntemleri de vardır.

uzmana sor