WISC-R ZEKA TESTİ

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.

Konumuza dönecek olursak, Wisc-r zeka testi hakkında tüm detayları aşağıda inceleyebilirsiniz.

WISC-R Zeka Testleri, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.

 • Sözel Zeka Bölümleri
 • Performans Zeka Bölümleri

Her iki bölümde de 6’şar adet test bulunmaktadır. Bu iki bölüme ait testler birbiri ardına verilir

Sözel Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

 1. Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.
 2. Benzerlikler: Çocuğa iki adet resim gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.
 3. Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.
 4. Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi dilinde öğrendiği kelimeleri kullandıracak sorular sorulur.
 5. Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemler konur ve çözmesi istenir.
 6. Sayı Dizisi: Sözel zekanın son bölümünde ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme amaçlı sorular yöneltilir.

Performans Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

 1. Resim tamamlama: Çocuğun önüne bir resim konur ve resimdeki eksiği tamamlaması istenir.
 2. Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturabilme üzerine sorular sorulur.
 3. Küplerle desen oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.
 4. Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar hızlı yaptığı test edilir.
 5. Labirentler: El-göz uyumunu ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.

WISC-R ZEKA TESTİ NEREDE YAPILIR?

WISC-R Zeka Testi uzmanlık belgesi almayan kişi veya kurumların yapamayacağı bir test biçimidir. Çocuğunuza WISC-R Zeka Testi çözdürebileceğiniz bazı kurumlar aşağıda verilmiştir:

 • Rehberlik ve Araştırma Merkezleri: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri WISC-R Zeka Testi yapmaktadır.
 • Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM): Türkiye'nin her yerinden BİLSEM'lerde bu testi yaptırabilirsiniz.
 • Ayrıca üniversite hastaneleri ve bazı araştırma hastanelerinde de WISC-R Zeka Testi yapılmaktadır.