Öğrencilerin ve Velilerin Temel Problemleri

Öğrenci gözüyle

Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca karşılaştıkları temel problemler aşağıdaki gibidir.

 1. Olumsuz başlayan oryantasyon sonucunda okula karşı ilginin azalması.
 2. Mevcudu 30 olan dersliklerde öğretmenin tüm öğrencilerin zeka, hafıza ve muhakeme yeteneğini eşit düşünerek ders anlatması.
 3. Okul hayatı boyunca öğrencilerin öğrendiklerini hayat odaklı değil; sınav odaklı çalışması.
 4. Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerin gerektiği kadar değil, tüm konulara hakim olacak şekilde yönlendirilmeleri.
 5. Ders çalışma planlamasının kişiye özel değil de herkese aynı fotokopiden çıkarılması.
 6. Öğrencilere sınavda başarılı olma yolunun sadece ve sadece çok ders çalışmaktan geçeceğinin bilinç altına süblimine edilmesi.
 7. Öğrencilerin algı, zeka, muhakeme durumlarının ölçülmeden, bilinmeden veya nedenine inilmeden "başarısız" olarak damgalanması.

Veli gözüyle

Anne Babaların çocuklarının eğitim hayatı boyunca karşılaştıkları temel problemler aşağıdaki gibidir.

 1. Velilerin eğitim süreci ile ilgili olarak yeterli donanıma sahip olmamaları
 2. Velilerin çocukları hakkında oluşan olumsuz duyguyu yenmek için yeterli çabayı gösterememeleri.
 3. Velilerin derslerde başarısız olan çocukları için sürekli özel ders veya kurs arayışı içerisinde olmaları.
 4. Velilerin çocuklarının başarısızlık sebeplerini araştırmadan başka ailelerin çocukları ile kıyas yapmaları.
 5. Velilerin çocuklarının hayattaki başarısını sınava endeksli olarak değerlendirmeleri.
 6. Velilerin başarının anahtarı olarak çocuklarda sadece ve sadece ders çalışma olarak görmeleri.
 7. Velilerin çocukları için sosyal motivasyonu yerine getiremedikleri için, onların da bilgisayar veya telefona dadanmaları na sebep olması.
 8. Velilerin çocuklarının gelişim evrelerini tam olarak kavrayamadıklarından dolayı, çocuklarından yetişkin davranışları beklemeleri.