Zeka Geriliği Destek

DAMLA BEYİN, ZEKA GERİLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Damla Beyin Fonksiyonlarını Geliştirme Merkezi öncelikle Zekâ geriliği tanısı olan çocuklarla merkezimizde yapılan çalışmalarda önce zihinsel becerilerin değerlendirildiği bir test çalışması yapılarak her çocuğun kendine özgü olan zihin profili çıkarılır. Bu profile göre çocuğun güçlü ve buna karşılık gelişmesi gereken alanları belirlenir. Güçlü olduğu kanallar kullanılarak gelişmesi gereken alanlarına yönelik özel eğitim programı hazırlanır. Ev ve okulda yapılacak çalışmalar hakkında öneriler verilir. Sosyal beceri eğitimi ve aile danışmanlığı bu sürecin bir parçasıdır. Bu şekilde çocuğun işlevselliği arttırılarak sosyal yaşamda yer edinmesi hedeflenir.  Zeka geriliği tanısı almış çocuklarımızın anne-babalarına içinde bulundukları durumları hakkında eğitim verilir. Ailelere "zeka geriliği" hakkında detaylı bilgi verilir. Ailelerin bu durumdan en az etkilenmeleri için aile destek programı uygulanır. İkinci etapta çocuğa çeşitli testler yapılır bu testlerin içerikleri çocuğun, öğrenme, kodlama, saklama ve geri çağırma işlevleri hakkındadır. Ayrıca çocuğun sosyal bilişsel gelişimini ölçen testler de yapılır.  Yaklaşık iki saat süren bu testlerin sonuçları uzmanımız tarafından anne-babaya tüm detaylarıyla anlatılır.  Damla Beyin Fonksiyonlarının geliştirdiği ve yapay zeka marifetiyle çalışan "MENTALDAMLA" Programı test sonuçlarına göre çocuğun zihinsel, bilişsel, sosyal ve akademik becerilerini geliştiren tamamen kişiye özel  "KOD UYGULAMA" kitabıyla sisteme dahil olur. Veliyle birlikte belirlenen gün ve saate göre çocukla uygulamalar başlar. Zeka Geriliği çalışmalarda çocuk tek alınır ve alanında uzman olan terapistimizle çalışmalara başlar. Her ay teste tabi tutulan danışanımızın eksikleri tespit edilir ve yeni ayın programı belirlenir.

uzmana sor